25.03.2023

Ямбол обновява основния мост към Градския си парк по програмата за трансгранично сътрудничество

Основният пешеходен мост към Градския парк на Ямбол ще бъде изцяло реконструиран и модернизиран. Обновяването му е предвидено като основна дейност по проект „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, защитен по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция.

Реновирането на моста надгражда мерките по обновяване на централните пешеходни зони на Ямбол и Градския парк, които бяха реализирани преди това по други европейски програми.

Договорът за изпълнението на проекта вече е подписан и предстоят мерки по реализирането му. Партньор на община Ямбол по проекта е община Одрин, която от своя страна е заложила като основна дейност преустройство на историческа сграда в центъра на града и изграждането на туристически информационен център.

Изпълнението на проекта ще има като ефект подобрен достъп към Градския парк на Ямбол и прилежащото му пространство, реализирането на съвместни събития в двата партниращи си града с цел популяризиране на културното наследство, характерни обичаи, развитие на туристическия потенциал и др.

Стойността на проекта е 503 479,45 евро, като собственият принос общо на двете общини-партньори е в размер 20 047,77 евро. Проектът е финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция, чрез Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз. Продължителността му е 24 месеца: от 20.03.2017 до 20.03.2019.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com