01.02.2023

Георги Чалъков: Над 190 км от републиканската пътна мрежа е в критично състояние

На заседание на Комисията по безопасност на движението по пътищата в област Ямбол се разгледа доклад на директора на Областно пътно управление за състоянието на пътната мрежа и приоритетните участъци заложени за рехабилитация в областта в частта на републиканските пътища през 2017г. От общо 636 км. Републикански пътища в областта 192 км са в лошо състояние, над 300 км в добро състояние информира директорът на ОПУ инж. Галин Костов.
Членовете на областната комисия по безопасност по пътищата набеляза 6 участъка заложени в програмата на ОПУ за ремонт и рехабилитация, като особено приоритетни, които да се предложат пред МРРБ и АПИ.
Става дума за два участъка в община „Тунджа“ – участък от път II-53, Калчево- Победа – Челник. Вторият път е – Ямбол – Роза – Ботево. За община Стралджа приоритетния път е Петолъчката – Стралджа. В община Болярово приоритетен участък за ремонт е участъка Стефан Караджово – Кошудере. За община Елхово като належащ за рехабилитация е участъка Елхово – Пчела и по-специално моста в посочения участък. За община Ямбол наложителен за ремонт е обходен път Изток.
Представителите на различни институции в областта, членове на областната комисия по безопасност на движението разгледаха и искането на жители на община „Тунджа“ и възможността за изграждане на кръгово кръстовище при с. Калчево на републикански път I-7. Всички се обединиха около мнението, че кръгово кръстовище на този участък не е ефективно решение. На този етап, след решение и предложение до АПИ от областната комисия, взето на предишно заседание, се стигна до поставяне на допълнителни табели на участъка, ограничаващи скоростта и предстоящо полагане на шумо-вибрираща настилка. От ОПУ обясниха, че не е поставена досега вибриращата настилка, поради изискване на технологията за определена температура на асфалта при полагане на настилката, която ще ограничава скоростта. Очакванията са до месец май това да се случи. Членовете на комисията подкрепиха и предложението на секретаря на община „Тунджа“, поддържано и от областния управител Георги Чалъков за търсене на възможности за проектиране на надлез на посочения участък.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com