26.03.2023

Увеличените учителски заплати ядат общински средства

Повишението на учителските заплати ще се отрази крайно негативно върху бюджетите на малките и селските общини, тъй като те са принудени да дофинансират държавни дейности. Това става ясно след изчисленията и оформянето на заплатите в края на март с натрупаното от началото на годината 10 процентно увеличение.

Над 180 000 лева ще трябва да доплати от собствения си приходен бюджет община Тунджа, за да бъдат изплатени учителските заплати в предучилищното и училищното образование, договорени в Колективния трудов договор на национално ниво, обясниха заместник кметовете на община Тунджа Станчо Ставрев и Ели Василева. Средствата осигурени от държавата не стигат за заплати, тъй като стандартите, по които са правени не отчитат дългия стаж на учителите, ниската пълняемост на паралелките, средствата за издръжка на училищата и детските градини,  обясни  зам. – кметът Ели Василева. Същевременно на местно ниво заложените в Колективния трудов договор параметри не могат да се снижават. Така на практика се получава, че общинските бюджети трябва да оберат финансовия вакуум и то за пореден път, заяви зам. кметът Станчо Ставрев. Според Ели Василева изходът от ситуацията е: „Трябва да се диференцират тези стандарти, особено за малките населени места, ако искаме да се задържат тези паралелки и това население. Просто политиката трябва да се промени и то чрез стандартите, защото всичко опира до финансиране.

В пет от 10 училища на община Тунджа учениците са под 120, което прави осредненият за страната стандарт неработещ. От община Тунджа ще търсят решение на проблема чрез Националното сдружение на общините.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com