30.03.2023

42 започват работа в петте общини по програмата за заетост

Приетата програма за заетост ще осигури работа на 42 безработни за 6 месеца от област Ямбол, стана ясно на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. 24 души ще работят на пълен работен ден, а 18 на непълен работен ден в дейности по комунално-битово обслужване: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, площад, тротоари, пешеходни зони, благоустройство на населеното място; опазване на околната среда.
В Община Ямбол заетите са 11 души на пълен работен ден за озеленяване, поддържане, хигиенизиране и почистване на прилежащите територии в парковете; Община Тунджа – 9 души на непълен работен ден за поддръжка на обществения сграден фонд и пространствата в населените места; Община Стралджа– 8 души на пълен работен ден за хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, тротоари, пешеходни зони; Община Елхово – 9 души на непълен работен ден за дейности по поддръжка на паркове и градини и Община Болярово – 5 души на пълен работен ден за поддръжка и чистота на сградите и районите около тях.
Размерът на финансовите средства от държавния бюджет по програмата е 129 590 лева.
Срокът на програмата е с начало 15 май 2017г. и приключва до 15 ноември 2017г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com