30.03.2023

Фекални води продължават да се леят в Тунджа

 

Въпреки изискването на Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора да се  предприемат мерки  за спиране изтичането на битово- фекални води в река Тунджа на ул. „Константин Иречек“, „потокът“ и днес продължава да бълва  мръсотия. Вонята в радиус от 30-40 метра е нетърпима.

Още преди два дни  от инспекцията в Стара Загора са издали предписания на В и К и община Ямбол и се изисква спиране на изтичането на битово -фекални води в реката, както и ревизия на канализационни шахти.

Проблемът с периодичното замърсяването на реката  е от  преди близо две  години. Тогава по улица „Константин  Иречек“ и под механотехникума започнаха  дейности по изграждането на водния цикъл на Ямбол. Миналото лято тръби бяха положени до хотела, а улицата беше частично чакълирана. Проектът за водния цикъл в момента е спрян и няма яснота кога ще бъде довършен. Няма яснота и дали предписанията на РИОСВ Стара Загора за спиране на изливането на фекалните води ще бъде изпълнено.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com