24.10.2018

Пръскания срещу кърлежи

11.04.2017 Даниела 0

Община Ямбол започва обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи. Пръсканията ще се извършват по предварително утвърден […]