25.03.2023

Над 2,6 млн. лева са постъпления от местни данъци и такси в Ямбол от началото на кампанията

 

През 2017 г. община Ямбол запази размера на всички данъци и такси на нивата им от последните няколко години, включително и такса смет.

Хиляди граждани вече заплатиха задълженията си, възползвайки се от 5-процентната отстъпка, която могат да ползват до 30 април, при заплащане на налозите в пълен размер.

От началото на данъчната кампания до 5 април постъпленията възлизат общо на над 2 670 000 лева, като в това число влизат и разплатени стари задължения. Към момента най-висока е събираемостта на такса смет –  над 870 хил. лв., приходите от данък върху превозните средства надхвърлят 815 хил. лв., а от данък сгради – повече от 478 хил. лева.

И през настоящата 2017 г. средствата от местните приходи ще се разходват отново в три основни направления: финансиране на детски градини, ясли, млечна кухня, социални дейности; инвестиции в инфраструктура – ремонти на улици и тротоари, благоустрояване на жилищни квартали; осигуряване на оборотни средства и съфинансиране на европейски проекти.

Местните налози се плащат в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) в община Ямбол от понеделник до петък от 8.00 до 18.00 часа, без прекъсване. Задълженията могат да се платят и през ПОС-терминал в Центъра за услуги и информация, без допълнителни такси, както и по банков път.

На адрес: www.mdt.yambol.bg, след идентификация с ЕГН и КИН /клиентски идентификационен номер/, могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения, извършени плащания, преглед на годишните съобщения за задълженията по местни данъци и такси, както и за  глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци. Клиентски идентификационен номер /КИН/ може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.

За невнесени задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com