30.03.2023

30 години община „Тунджа”

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на

Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

09 – 22 април 2017 г.

 

09.04.2017 г. (неделя)

 

10.00 ч.

с. Генерал Инзово

 

Осемнадесето издание на фолклорен фестивал „От Цветница до Гергьовден”

 

19.00 ч.

с. Генерал Тошево

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” със спектакъла „Чичовци”

 

19.00 ч.

с. Скалица

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

  

10.04.2017 г. (понеделник)

 

10.00 ч.

НЧ „Просвета-1928”

с. Чарган

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от ДГ „Дечка Сюлемезова” с. Веселиново и групата от с. Чарган по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

10.00  ч.

ДГ „Кольо Тенев”

с. Тенево

 

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота

„Чук, чук яйчице” – разучаване на песничките с децата от детската градина за празника, съвместно мероприятие с НЧ „Просвета”

 

16.00 ч.

НЧ „Виделина-1928”

с. Кукорево

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от ДГ „Щурче” с. Кукорево и групите от с. Козарево, Окоп и Победа по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

17.30 ч.

с. Овчи кладенец

Тунджански литературни дни – среща с писателите Иванка Тонева и Илко Капелев

 

18.00 ч.

с. Челник

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Савино

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.00 ч.

с. Чарган

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” със спектакъла „Чичовци”
19.00 ч.

с. Бояджик

 

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.30 ч.

с. Калчево

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

 

11. 04. 2017 г. (вторник )

 

10.00 ч.

с. Хаджидимитрово

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.00 ч.

с. Коневец

Тунджански литературни дни

Среща с поетесата Таня Хаджидимитрова и поета Тенко Тенев

 

11.30 ч.

с. Безмер

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

18.00 ч.

с. Роза

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Ханово

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.00 ч.

с. Стара река

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.30 ч.

с. Генерал Инзово

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

 12. 04. 2017 г. (сряда )

 

10.00 ч.

с. Бояджик

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

10.00 ч.

НЧ „Васил Левски”

с. Хаджидимитрово

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от групите в с. Хаджидимитрово и с. Дражево при ЦДГ „Изворче” с. Кабиле по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.00 ч.

с. Окоп

Тунджански литературни дни

среща с членовете на литературен клуб „Христо Ботев” – Ив. Гранитски, Л. Котев, Д. Бечев, Т. Тенев, Д. Илиева, Д. Бояджиева, Ст. Чобанов, Г. Богданова

 

11.15  ч.

ОУ „Васил Левски”

с. Тенево

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

„Моят Великден”- конкурс за най-добра картичка за децата от 1 до 4 клас на ОУ „Васил Левски”, съвместно мероприятие с НЧ „Просвета”

 

11.30 ч.

с.  Роза

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

15.30 ч.

НЧ „Просвета-1910”

с.  Тенево

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от ДГ „Кольо Тенев” с. Тенево и групата от с. Маломир по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

17.30 ч.

ХГ „Жорж Папазов”

Тунджански литературни дни

Представяне на стихосбирката „Уроците на душата” на поетесата Таня Хаджидимитрова

 

18.00 ч.

с. Меден кладенец

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Победа

 

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.00 ч.

с. Гълъбинци

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.30 ч.

с. Ботево

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

13. 04. 2017 г. (четвъртък )

 

9.30 ч.

НЧ „Светлина-1928”

с. Скалица

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от ДГ „Звездица” с. Скалица по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

10.00 ч.

НЧ „Просвета”

с. Чарган

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота

Боядисване на яйца с деца от детската градина и изложба на боядисаните яйца

 

11.00 ч.

с. Тенево

Тунджански литературни дни

среща с поетесата Г. Богданова, поета Т. Тенев и белетриста Ст. Чобанов 

 

11.15 ч.

ОУ „Васил Левски”

с. Тенево

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота

Работилница „Червено яйце” – нови техники за боядисване на яйца за празника на децата от 1-2 клас на ОУ „Васил Левски”, съвместно мероприятие с НЧ „Просвета”

 

13.30 ч.

конферентна зала

община „Тунджа”

 

ХІІІ-ти Бизнес форум на тема „Общинският план за развитие- стратегии, концепции, визия”

 

17.00 ч.

зала община „Тунджа”

Тунджански литературни дни

Заключителна литературна среща-

Представяне на новата книга на Любомир Котев „Multa paucis”

 

17.30 ч.

с. Могила

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Миладиновци

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.00 ч.

с. Тенево

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.30 ч.

с. Безмер

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

 

16. 04. 2017 г. (неделя )

 

10.00 ч.

с. Голям манастир

Традиционен турнир по народни борби

 

12.00 ч. Великденско настроение – концерти на самодейците по населени места
17. 04. 2017 г. (понеделник)

 

19.00 ч.

с. Овчи кладенец

 

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

18. 04. 2017 г. (вторник)

 

10.00 ч.

с. Ботево

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.30 ч.

с. Скалица

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.30 ч.

НЧ „Н.Й.Вапцаров”

с. Каравелово

„Дарове на Земята”- изложба на хлебни изделия
17.30 ч.

с. Симеоново

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

18.00 ч.

с. Козарево

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.00 ч.

с. Драма

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.30 ч.

с. Кабиле

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19. 04. 2017 г. (сряда)

 

10.00 ч.

зала община „Тунджа”

Заседание на управителния съвет на РАО „Тракия”

 

10.00 ч.

НЧ „Паисий Хилендарски”

с. Миладиновци

„Вкусове от долината на Тунджа”

кулинарна изложба

 

10.00 ч.

с. Тенево

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.30 ч.

с. Маломир

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

13.30 ч.

стадион

с. Роза

Футболен турнир „За купата на петте Кмета”
17.00 ч.

НЧ „Съгласие”

гр. Ямбол

Награждаване на участниците в конкурса „Да опазим планетата чиста”

 

18.00 ч.

с. Окоп

 

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

18.00 ч.

с. Коневец

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Дражево

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” със спектакъла „Чичовци”

 

19.00 ч.

с. Хаджидимитрово

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.30 ч.

с. Маломир

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

20. 04. 2017 г. (четвъртък)

 

10.00 ч.

с. Генерал Инзово

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.00 ч.

НЧ „Васил Левски”

с. Победа

Празничен концерт за потребителите на социални услуги от община „Тунджа”

 

11.30 ч.

с. Крумово

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

14.00 ч.

с. Бояджик

Общинска ученическа конференция във връзка с Априлското въстание и Бояджишкия бунт- презентации и рецитал на учениците от училищата в община „Тунджа”

Възстановка на Клуб „Традиции” гр. Ямбол и гр. Нова Загора

 

16.00 ч.

зала на община „Тунджа”

 

Връчване на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти

 

18.00 ч.

с. Межда

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.00 ч.

с. Болярско

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

 

21. 04.2017 г. ( петък )

 

10.00 ч.

залата на Община

„Тунджа”

Тържествена сесия на Общински съвет „Тунджа” и награждаване на физически и юридически лица по повод Деня на Община „Тунджа”

 

11.00 ч.

пред сградата на

община „Тунджа”

Тържествено откриване Деня на община „Тунджа”

 

15.00 ч.

с. Симеоново

 

„За хляба наш…”
19.00 ч.

с. Овчи кладенец

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” със спектакъла „Чичовци”

 

19.00 ч.

с. Крумово

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.00 ч.

с. Кукорево

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

 22.04.2017 г. ДЕН НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ( събота )

 

10.00 ч.

с. Тенево

„Хоро се вие, песен се пее”

Общински празник на Художествената самодейност  

 

18.30 ч.

зала „Диана”

гр. Ямбол

„Корени” – празничен концерт

 

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com