28.01.2023

До 2 май се приемат декларации на гражданите за получени доходи!

До 2 май се приемат декларации на гражданите за получени доходи  през миналата година. В същия срок се плаща и дължимия данък. Тези, които го направиха по интернет до края на месец март ползваха 5 % отстъпка от данъка за довнасяне.

В НАП Ямбол приключи приемането на корпоративни декларации за юридическите лица. Фирмите, които платиха в срок печалбата си от миналата година са 6026. По интернет са подали декларациите си 3700 дружества, което им донесе 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Срокът за подаването на фирмените декларации за отчитане на печалбата от миналата година по Закона за корпоративното подоходно облагане изтече на 31 март 2017 г., като годишна декларация с отделен формуляр  за облагане с корпоративен данък трябваше да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Фирмите имаха задължението към годишната декларация да  приложат годишен отчет за дейността.

Инспекторите по приходите  от офис Ямбол започват проверка дали има фирми, пропуснали да подадат декларациите си. Неподаването на формулярите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Повече информация за попълването и подаване на декларациите може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.  .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com