30.03.2023

Доброволците от Български младежки Червен кръст – Ямбол презентираха основните си дейности

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доброволците от Български младежки Червен кръст – Ямбол презентираха основните си дейности пред ученици от Доброволчески клуб „Приятел“ към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Ямбол. Младежите от БМЧК представиха традиционните дейности на организацията – здравна просвета; оказване на първа долекарска помощ; социално-помощна дейност; организационно развитие; работа по проекти и младежки програми. След презентацията всички участниците имаха възможност да споделят личен опит от доброволческата си дейност в полза на уязвими лица. Доброволците от клуб „Приятел“  и от БМЧК споделиха, че се чувстват удовлетворени, когато видят радостта в очите на хората на които помагат, затова ще продължават да създават добро.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com