29.03.2023

Пъстроцветна Цветница и зелена Връбница

Бинка Величкова

        Така започва едно то твърде ранните стихотворения на поетесата Елисавета Багряна, в което тя излива своя възторг от цветното великолепие на този пролетен празник и надеждите на хората за възраждане на природата след дългата зима; за плодородие и умножаване на домашните животни; за повече красота и цветна хармония в дните им…

Всеизвестна е библейската първооснова на този обичан християнски празник. Но по-важно е нравственото съдържание, влагано в него. Определено може да бъде назован празник на упованието, на надеждата за предпазване от беди, на вярата  това.

На 9 април 2017 г. ми стана някак топло на душата, срещайки забързани към църковния храм „Свети Димитър“ в Болярово жени с цветя в ръцете, където отец Димитър Ингов отслужи църковната служба, тематично съзвучна с празничния повод. А после освети голям сноп върбови клонки, раздавайки на всички богомолци, изпълнили храма. Традицията повелява те да бъдат отнесени и окачени у дома, защото имат предпазваща функция – пазят и него, и обитателите от зли сили. Освен това типичната свежа зеленина символизира пролетното обновление в природата, магическото въздействие срещу дебнещото човека зло в житейското му ежедневие. Цветница – най-цветният празник!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com