05.12.2022

XIII Бизнес форум „Общинският план за развитие – стратегии, концепции и визия” се проведе в Община „Тунджа“


На 13 април 2017 година, за 13-ти пореден път се проведе традиционният бизнес форум на общината. Събитието е част от празничните прояви, посветени на Деня на Община Тунджа – 22 април и честване на 30 години от създаването на общината.

Форумът тази година протече под мотото „Общинският план за развитие – Стратегии, Концепции и Визия”.

Основните акценти, дискутирани по време на бизнес форума бяха – текущото изпълнение на Общинския план за развитие на община  „Тунджа” за периода 2014 – 2020 г., възможностите на подхода Водено от общностите местно развитие и стратегиите за местно развитие, както и перспективите на биопроизводството в общината.

На събитието присъстваха областният управител Георги Чалъков, кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, изпълнителният директор на РАО „Тракия“ – професор Иван Върляков, заместник-кметовете Станчо Ставрев и Ели Василева, директорът на дирекция „Други дейности по икономиката” – Татяна Стоева, инженер-агроном Здравка Смиленова, Георги Митев – експерт по прилагане на подхода ВОМР на ПРСР, представители на бизнеса, земеделски производители, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинската администрация и неправителствения сектор.

„…В навечерието сме на 30-та годишнина на нашата община „Тунджа” – повод, който ни кара да преосмислим визията за развитието на територията ни, заедно с бизнеса да градим нови и още по – успешни стратегии за развитие, да направим оценка на плановите и стратегическите си документи. Време е да поставим началото на нови концепции за по – доброто настояще и бъдеще на хората от общината. Убеден съм че днес, на настоящия форум ние заедно, местната власт и бизнесът, ще очертаем визията и перспективите за развитието на нашата община, ще формулираме нови концепции и стратегии в полза на хората от „Тунджа”…”, с тези думи кметът на общината Георги Георгиев откри и даде ход на тазгодишното издание на бизнес форума.

Областният управител Георги Чалъков приветства участниците във форума и им пожела спорна работа и ползотворни дискусии.

Приветствие към всички присъстващи, поднесе и изпълнителният директор на РАО „Тракия” – професор Иван Върляков, подчертавайки, че община „Тунджа” е еталон за начина на работа, отношенията и взаимното сътрудничество между местната власт и бизнеса.

Директорът на дирекция „Други дейности по икономиката” – Татяна Стоева представи текущото изпълнение на Общинския план за развитие на общината, както и възможностите и предизвикателствата за развитие, които предстоят до края на програмния период 2014 – 2020 г.

Подготовката на новата многофондова стратегия на МИГ – Тунджа е към своя край, чрез нея от Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Иновации и Конкурентноспособност”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и  Оперативна програма „Околна среда” ще се кандидатства за общ финансов ресурс, на стойност близо 9 млн. лева. Това я прави най-мащабната стратегия за Водено от общностите местно развитие в цялата страна.

Новият подход Водено от общностите местно развитие дава възможност на територията на община „Тунджа” да бъде изградена и нова инициативна група по Програмата за морско дело и рибарство.

През предходния програмен период 2007 – 2013 г., МИГ-Тунджа реализира в партньорство с местния бизнес над 60 проекта с осигурен финансов ресурс от над 3 млн. лева, чрез което беше усвоен почти 100% от общия бюджет на МИГ за финансиране на проекти на територията на община „Тунджа”.

Това нареди  МИГ-Тунджа на първо място сред 35-те функциониращи през периода местни инициативни групи.

Инженер-агроном Здравка Смиленова представи биологичното производство, ефективни решения при проблеми в производството и успешна реализация на продукцията на различни пазари.

От няколко години насам, в партньорство с бизнеса община „Тунджа” гради и реалзира нови концепции за професионално образование и обучение. В общинската образователна инфраструктура вече се подготвят работници за сектора лозаро-винарство.

По одобрен проект с европейско финансиране предстои да се подготвят, в партньорство с бизнеса, квалифицирани работници за мебелното производство. Ръководството на общината има амбицията в рамките на преструктурирането на училищната мрежа да стартира и подготовка на работници за машиностроенето.

В края на форума представители на бизнеса изказаха своята благодарност към кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и цялото ръководство за диалогът, ползотворното сътрудничество и подкрепата, които винаги са получавали в лицето на общината.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com