25.03.2023

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол уведомява работодателите от общините Ямбол, „Тунджа” и Стралджа, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2017 г., както следва:

 Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 31 960,49 лв.;
  • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 5 004,00 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 8 996,36 лв.;
  • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 719,23 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 5 397,28 лв.;
  • безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 5 975,08 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4 591,74 лв.;
  • безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 4 019,25 лв.;

 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 12 107,16 лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства -11 401,54 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ямбол – стая 11 и стая 12, както и на тел. 046/66-24-78.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com