02.02.2023

Приключи Националния конкурс за млади художници и литератори „Да опазим планетата чиста”

19 април 2017 година от 17 часа в синия салон на НЧ „Съгласие 1862” се състоя тържествено награждаване на отличените в Националния конкурс за млади художници и литератори „Да опазим планетата чиста”. Организатор на Конкурса, който се провежда за седма година  е Народно читалище „Съгласие 1862”, с финансовата подкрепа на Община Ямбол, Община „Тунджа” и Училища „Европа”, Ямбол.

В раздел литература жури в състав: Председател – Румяна Стефанова, журналист, Таня Хаджидимитрова – поет, представител на Община Тунджа, Люба Митева, филолог, представител на Народно читалище „Съгласие 1862”  провери и оцени 40 творби и присъди следните награди:

Първа възрастова група: до ІV клас:

Първа награда: не се присъжда

Втора награда: Яница Димова – 3 клас, СУ „Н.Вапцаров”, гр. Царево

Втора награда: Аделина Димова – 3 клас, СУ „Н.Вапцаров”, гр. Царево

Трета награда: Кристина Милчева – 4 клас, НЧ „Развитие – 1926”, с. Стража, общ. Търговище

Трета награда: Веселина Димитрова – 1 клас, НЧ „Развитие – 1926”, с. Стража, общ. Търговище

Поощрителна награда: Димитър Елков – 4 клас, НУ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Ямбол

Поощрителна награда: Сияна Узунова – 2 клас, НУ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Ямбол

Втора възрастова група : V до VІІІ клас:

Първа награда: Дара Ганева – 5 клас, ПГ „В.Левски” , гр. Ямбол

Първа награда: Мария Димитрова – 8 клас, ОДК – Ямбол

Втора награда: Владислав Греков – 5 клас, ОДК – Ямбол

Втора награда: Мартин Димитров – 5 клас, ОДК – Ямбол

Трета награда: Желана Русева – 5 клас, ПГ „В.Левски” , гр. Ямбол

Поощрителна награда: Рада Николова – 6 клас, ГПЧЕ „В.Карагьозов”, гр. Ямбол

Трета възрастова група: ІХ до ХІІ клас:

Първа награда: Станислава Стефанова – 10 клас, ПГ „П.Яворов”, гр. Петрич

Втора награда: Владимир Илиев – 11 клас, НЧ „Д.Полянов – 1862”, гр. Карнобат

Втора награда: Кирилка Гогушева – 9 клас, СУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Петрич

Трета награда: не се присъжда

Поощрителна награда: Марияна Василева – 11 клас, ПГИ „Г.С. Раковски”, гр. Ямбол

Награда на Училища „Европа”, град Ямбол

Матея Бранимирова Брайкова – 5 клас, ПГ „В.Левски”, град Ямбол

Наградите в раздел „Литература” връчи г-жа Илиана Бицова – заместник-кмет на община Ямбол, а наградата на Училища „Европа”, която е стипендия за едногодишно безплатно обучение в Училища „Европа”, град  Ямбол връчи г-жа Теодора Панайотова – директор на Училища „Европа” – Ямбол.

Жури в състав: Председател: Дона Неделчева – художник, Ташо Попов – преподавател в Художествената гимназия в гр. Сливен и Михаил Попов – преподавател в школата по изобразително изкуство при Народно читалище „Съгласие 1862” от постъпилите 132 творби  присъди следните награди:

 Първа възрастова група: до ІV клас:

Първа награда:

Хавва Мехмед – 4 години, АИИ „Д.Батембергска”, град  Търговище

 Втора награда:

Николая Раденкова  – І клас, АИИ „Д.Батембергска”, град  Търговище

Атанас Киров – 3 клас, ОЦИИД „Тунджа”, с. Кабиле

Трета награда:

Десислав Димов – 3 клас, ОЦИИД „Тунджа”, с. Кабиле

Анелия Александрова – 4 клас, НЧ „Съгласие 1862”, гр.  Ямбол

Втора възрастова група: V – VІІІ клас:

Първа награда:

Виктория Христова – 6 клас, ШИИ „Арт Попово”, град Попово

Втора награда:

Ферай Алиева – 6 клас, НЧ „Развитие 1926”, село Стража, община Търговище

Камелия Добрева – 6 клас, ПГ „Васил Левски”, град Ямбол

Трета награда:

Гуска Огнянова – 8 клас, ОУ „Д-р Петър Берон”, град Ямбол

Трета възрастова група: ІХ – ХІІ клас:

Награди не се присъждат.

Наградите в раздел „Изобразително изкуство” връчи  г-жа Татяна Стоянова, началник-отдел „Култура” в община „Тунджа”.

В синия салон на читалището беше експонирана цветна изложба от най-добрите получени рисунки, а поздрав към наградените и всички присъстващи отправиха Ивета Костова – възпитаничка на школата по джаз и поп пеене при Народно читалище „Съгласие 1862” с вокален педагог Мария Ангелова и Мадлена Димитрова, възпитаничка на школата по пиано при Народно читалище „Съгласие 1862”, с преподавател Шаке Бабикян. Презентация за опазване на околната среда беше представена от Станислав Великов, член на Клуба „Лечебните растения” при НЧ „Съгласие – 1862”, с  ръководител Ваня Борова.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com