28.01.2023

Стипендии за ученици и студенти постигнали високи резултати в образованието и спорта

За пореден път, на 20 април 2017 година, в навечерието на своя празник и честването на 30-та годишнина от създаването и, община „Тунджа” удостои със стипендии и еднократно финансово стимулиране ученици и студенти постигнали високи резултати в образованието и спорта.

„..Уважаеми млади приятели, прекрасно е, че ни предоставяте възможност  да преживеем този емоционален момент и искам да ви уверя, че винаги във фокуса на социалните политики в нашата община ще бъдете ,Вие, нейните способни, мотивирани и успешни млади хора. Приемете своите свидетелства за стипендии и за финансово стимулиране  като знак за нашето доверие към Вас и придайте на нашата подкрепа най-добрата и висша стойност, която сте  в състояние да и придадете, Вие, със своята младост, енергия, талант и дръзновение…“, с тези думи се обърна към присъстващите ученици, студенти, учители и родители кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев.

След приветствените думи на кмета на общината, започна и най-вълнуващата част – връчването на стипендиите и еднократното финансово стимулиране на отличените ученици и студенти.

На настоящата, първа за 2017 г. сесия, бяха удостоени 23 млади хора от община „Тунджа“, както следва:

 С едногодишна стипендия за студент в размер на 100 /сто/ лева месечно, считано от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. на:

1.1. Паунка Костадинова Костадинова, с. Генерал Инзово, ул. Люлин” № 11, студент в Югозападен университет, гр. Благоевград, специалност „право” – ІV курс.

 Със шестмесечна стипендия за ученици в гимназиален етап на обучение в размер на 70 /седемдесет/ лева месечно, считано от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. на:

2.1. Мария Тодорова Динева, с. Стара река, ул. „Цар Симеон” № 11;

2.2.  Иван Любчев Люцканов, с. Роза, ул. „Петър Момчилов“ № 51;

2.3. Иванина Живкова Иванова, с. Победа, ул. „Овчарска“ № 16;

2.4. Йорданка Марчева Марчева, с. Стара река, ул. „Сакар планина“ № 2.      

2.5. Петранка Николова Стоянова, с. Козарево, ул. „Възраждане“ № 31;

2.6. Мария Николова Стоянова, с. Козарево, ул. „Възраждане“ № 31;

2.7. Нина Миткова Митева, с. Завой, ул. „Иван Вазов“ № 4;

2.8. Теодоси Петров Петров, с. Завой, ул. „Червен бряг“ № 6;

2.9.  Иван Добрев Добрев, с. Роза, ул. „Петър Момчилов“ № 6;

2.10.  Даниел Милчев Бумбалов, с. Ханово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 26.

 Със шестмесечна стипендия за ученици в от начален и прогимназиален етап на обучение в размер на 50 /петдесет/ лева месечно, считано от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. на:

3.1. Йордан Драгомиров Йорданов с. Симеоново, община „Тунджа“;

3.2. Нели Георгиева Димитрова, с. Генерал Тошево, община „Тунджа“;

3.3. Ани Георгиева Колева, с. Генерал Тошево, община „Тунджа“;

3.4. Пламен Искренов Ангелов, с. Крумово, община „Тунджа“;

3.5. Георги Иванов Георгиев, с. Ботево, община „Тунджа”;

3.6. Теодора Вълчева Петкова, с. Тенево, община „Тунджа“;

3.7. Теодора Славова Славова, с. Гълъбинци, община „Тунджа“;

3.8. Стефания Цонкова Колева, с. Скалица, община „Тунджа“;

3.9. Иван Велчев Цонев, с. Маломир, община „Тунджа“;

3.10. Христо Христов Данчев, с. Веселиново, община „Тунджа“;

3.11. Димитър Стефанов Косев, с. Маломир, община „Тунджа“;

 С Еднократно финансово стимулиране за постигнати високи резултати в областта на спорта в размер на 1000 /хиляда/ лева на:

4.1. Даниел Панев Асенов, с  постоянен адрес с. Кукорево, общ. „Тунджа”

Свидетелствата за присъдените стипендии и еднократно финансово стимулиране бяха раздадени от Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”. След тържествената церемония по награждаване, отличените си направиха обща снимка за спомен с общинското ръководство.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com