25.03.2023

Има или не побой в училище „Христо Смирненски“

До момента директорът на училището Димитър Бояджиев не е депозирал оставка пред шефа на инспектората по образование в Ямбол


Районна прокуратура – Ямбол се самосезира по репортажи от медии относно случай на причинено насилие на дете в ОУ „Христо Смирненски“, находящо се в гр. Ямбол
Районна прокуратура – Ямбол се самосезира по репортажи от медии относно случай на причинено насилие на дете в ОУ „Христо Смирненски“, находящо се в гр. Ямбол. По случая е образувана проверка, която е разпоредена от наблюдаващия прокурор.
В хода на проверката трябва да се установи дали по отношение на детето е проявявана агресия. Трябва да бъде установено кога, къде, при какви обстоятелства и от кого е причинено насилието. Поради какви причинни е възникнал инцидента, какво е провокирало и довело до причиненото насилие. Причинени ли са телесни увреждания на детето и в какво се изразяват същите. Трябва да бъде установено дали е извършено в учебен час или в по време на междучасие, както и къде точно е нанесен побоя- в сградата на училището – учебна стая, коридор или извън нея. Към този момент кой е бил дежурният учител и същият бил ли е запознат със случая. По време на побоя присъствали ли са учители, възпитатели, охрана и били ли са уведомени същите за възникналия инцидент. Предприети ли са мерки и действия за преустановяване на инцидента – какви, ако не са – поради какви причини.
Проверката трябва да установи касае ли се за системен тормоз над детето в училището и в случай, че е така – да се изследват обстоятелствата по всички случаи на проявено насилие над него.
Проверката трябва да установи дали по отношение на дете – приятелка на пострадалата също е упражнявано насилие или е отправена заплаха за живота й. В случай, че е така- да се установи кога, къде и от кого и по какъв начин е упражнено насилие спрямо нея и в какво се изразява заплахата. Как е възприета заплахата от детето и страхува ли се то за живота си.
Трябва да бъде установено извършена ли е проверка от РИО в гр. Ямбол относно случая и какви са резултатите от нея.Трябва да се съберат и характеристични данни за извършителите, водят ли се на отчет те в Детска педагогическа стая и дали са прилагани възпитателни мерки спрямо тях по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Проверката е възложена на ОД на МВР – Ямбол и трябва да бъде извършена в срок от 10 дни.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com