28.01.2023

Тържествена сесия в община „Тунджа“

На 21 април 2017 година, на тържествената сесия по повод Деня на община „Тунджа”, кметът Георги Георгиев връчи наградите „Почетен гражданин на община „Тунджа“, „За граждански принос”, „За стопанска инициатива”, почетен „Герб на Община Тунджа“ – златен, почетен „Герб на Община Тунджа“ -сребърен, определени с решение на общинския съвет, както и грамоти и юбилеен знак „30 години Община „Тунджа” на граждани, фирми и служители от администрацията със заслуги за развитието и просперитета на община Тунджа през годините. Ето и пълен списък на всички наградени с Решение на Общински съвет „Тунджа“:

 

 1. Звание „Почетен гражданин на Община „Тунджа“ на Иван Стоянов Ханджиев – основател и ръководител на оркестър „Кабиле”.

 

 1. Награда „За стопанска инициатива”:

2.1 Индивидуална награда:

 • Валентин Сярков Москов — ръководител на животновъдна ферма от с. Безмер;
 • Иван Димитров Иванов – ЕТ „ГЕЙБЪЛ 1 – ИВАН ИВАНОВ” с. Кукорево.

2.2 Колективна награда:

 • „Лидл България“ ЕООД с управител Милена Драгийска- Делчева.

 

 1. Награда „За граждански принос”:
 • Проф. Станислав Тодоров Семерджиев – ректор на НАТФИЗ

„Кръстьо Сарафов“;

 • Евгени Митков Щефелев – земеделски производител от с. Безмер;
 • Иван Атанасов Петров — съдружник във фирма „Каприз 2004“ и президент на ФК „Ураган“ с. Бояджик.

 

 1. Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – златен:
 • Д-р Михаил Събев Чаушев – лекар-рентгенолог, жител на с. Безмер;
 • Фирма „Лаки-97“ ООД – с. Ботево с управители Нойко Петров и

Ангел Петков;

 • Стоил Иванов Стоилов – Футболен деятел от с. Безмер.

 

 1. Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – сребърен:
 • Стефан Димитров Стефанов – председател на Потребителна кооперация в с. Скалица;
 • Велика Иванова Тодорова – пенсионер и бивш председател на читалищно настоятелство в с. Коневец.

 

Наградените със Заповед на кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев са:

 1. За принос в развитието на община „Тунджа” с Грамота и юбилеен знак „30 години Община „Тунджа” лица, както следва:
 2. Атанас Тодоров Мерджанов – народен представител в 38, 40, 41, 42 и

43 НС;

 1. Арх. Ангел Делчев Калайджиев – гл. архитект на Община „Тунджа” 2001-2007 година;
 2. Георги Иванов Георгиев – кметски наместник на с. Видинци до 2011 г.;
 3. Димитър Атанасов Колев – кмет на с. Сламино 1999-2007 г.;
 4. Димитър Стоянов Димитров – управител на „Лидер Агро“ ООД;
 5. Димо Петров Димов – бивш кмет на с. Робово;
 6. Елена Димитрова Иванова – юрист в Община „Тунджа”;
 7. Живко Динев Желев – общински съветник;
 8. Иван Колев Иванов – земеделски производител, с. Межда;
 9. Йовчо Павлов Митев – общински съветник;
 10. Йордан Георгиев Михайлов – управител на „Лидер Агро“ ООД;
 11. Калинка Иванова Георгиева – бивш кмет на с. Коневец;
 12. Катя Господинова Петкова – директор на дирекция „ФБСД” за периода 1987-2008 г.;
 13. Кирилка Трифонова Михайлова – директор на дирекция „АИО и ЧР” за периода 2000-2011 години;
 14. Кирчо Георгиев Карагьозов – народен представител в 42 и 43 НС;
 15. Мариана Пенчева Славова – кметски наместник на с. Дряново 2003- 2012 г.;
 16. Инж. Мариета Стефанова Сивкова – заместник-кмет на община

„Тунджа” за периода 2008-2013 година;

 1. Мария Стойкова Бейчева – заместник-кмет на община „Тунджа” за периода 1999—2003 година и общински съветник 2003—2011 година;
 2. Недялко Борисов Недялков – кмет на с. Симеоново 2003-2007 г.;
 3. Нели Петрова Славова – общински съветник;
 4. Пенчо Петров Пенев – заместник-кмет на община „Тунджа за периода 2008-2013 година;
 5. Пламен Иванов Марчев – бивш служител в Община „Тунджа“;
 6. Пеньо Димитров Иванов – бивш служител в Община „Тунджа”;
 7. Стефка Иванова Керемидчиева – общественик и заместник-кмет на община „Тунджа” за периода 2003-2008 година;
 8. Стоян Желязков Иванов – земеделски производител, с. Межда;
 9. Инж. Стоян Проданов Иванов – народен представител в 40 НС;
 10. Тодорка Стоянова Фотева – бивш кмет на с. Дражево;
 11. Тольо Йорданов Толев – бивш служител в Община „Тунджа”.
 12. II. За принос в развитието на община „Тунджа” и по повод кръгли годишнини с Грамота, както следва:
 13. Андон Динев Матев – кмет на с. Търнава;
 14. Ваня Георгиева Георгиева — служител в Община „Тунджа“;
 15. Веселина Добрева Богданова – служител в Община „Тунджа“;
 16. Димка Атанасова Панева – кмет на с. Победа;
 17. Добринка Дучева Йондова – гл. специалист в Кметство с. Безмер;
 18. Иван Янакиев Илчев – служител в Община „Тунджа“;
 19. Йочка Димитрова Василева – гл. специалист в Кметство с. Маломир;
 20. Кина Атанасова Асенова – здравен медиатор в Община „Тунджа“;
 21. Костадинка Динева Бончева – гл. специалист в Кметство с. Кабиле;
 22. Минка Ганева Челебиева – служител в Община „Тунджа“;
 23. Славка Христова Колева – гл. специалист в Кметство с. Бояджик;
 24. Труфка Господинова Димитрова – кмет на с. Савино.

III. За принос в развитието на община „Тунджа” с Грамота, както следва:

 1. Добрина Иванова Иванова – бивш служител в Кметство с. Овчи кладенец;
 2. Живка Иванова Василева – общественик, с. Козарево;
 3. Райна Петрова Стойкова – общественик, родом от с. Козарево;
 4. Пенсионерски клуб „Надежда“, с. Бояджик.
 5. За проявена гражданска доблест, съдействие и съпричастност при гасене на пожари в землището на с. Маломир през лятото на 2016 г. с Грамота, както следва:
 6. Веселена Димитрова Димитрова – ученичка в 10 клас на училище „Хр. Морфова“ – гр. Стара Загора;
 7. Диан Димитров Демирев – ученик в 8 клас на ПТГ „Иван Райнов — гр.

Ямбол;

 1. Йоан Иванов Иванов – ученик в 8 клас на СУ „Климент Охридски’ – гр.

Ямбол;

 1. Кольо Стоянов Василев – ученик в 6 клас на ОУ „Васил Левски“ — с. Тенево;
 2. Мариан Георгиев Киров – ученик в 9 клас на ПГПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ямбол;
 3. Стефан Димитров Стефанов – ученик в 8 клас на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бухово;
 4. Стойко Минков Василев – ученик в 8 клас на ОУ „Васил Левски“ – с. Тенево;
 5. Християн Иванов Ташев – ученик в 11 клас на МГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com