28.01.2023

„Хоро се вие, песен се пее“ в община “Тунджа“ (снимки)

Първи общински празник на художествената самодейност


На 22 април 2017 година, се проведе първото издание на общински празник на художествената самодейност „Хоро се вие, песен се пее“ в село Тенево.

Гости на празника бяха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, секретарят на общината Андон Кръстев, както и официалните делегации на побратимените Рузски административен район, Московска област на Руската федерация и село Калчево, Болградски район от Република Украйна.

Приветствие към участници, гости и организатори поднесе кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, с пожелания все така да продължава приемствеността между поколенията, да се запази тунджанския дух и да се съхранят автентичните български традиции и обичаи.

На площада в село Тенево, своят самобитен и неповторим талант, показаха над 45 колектива от 24 населени места, много индивидуални певци и инструменталисти показаха най-доброто от тунджанския ни фолклор.

Пищните носии допълнително създадоха отлично настроение сред многобройните зрители.

Самодейните формации в община „Тунджа” са сред най – активните участници в регионални и национална прегледи на народното творчество. Със своя самоотвержен труд и голямо желание, самодейците работят за запазване, съхраняване и обогатяване  на традиционните обреди и обичаи в селата от община „Тунджа“, както и за формиране на национално самосъзнание в младото поколение. В концертната програма се включиха и гостите от село Калчево, Болградски район – Република Украйна.

Всички участници в празника получиха красиви грамоти за съхраняване и пресъздаване на тунджанските традиции.

Корените на художествената самодейност са дълбоко във вековете. Родени от потребността на хората да създават, да творят, танцът и песента, празникът и обичаят влизат завинаги в живота на народа ни, за да го направят по – красив и човечен. Те му дават сила и му помагат да се опази от повратности, полагат основите на самобитната българска култура.

Тунджанските самодейци доказват, че и днес, въпреки трудностите, тя е жива и се  развива. Те изравят от миналото на народа дори забравени традиции, те издирват песни и приказки, те създават приповдигнато настроение на всеки един празник.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com