25.03.2023

Въвежда се нова услуга за ползвателите на „Синята зона“ в Ямбол

От 02.05.2017г. се въвежда самотаксуване от водачите на всички автомобили, паркирали в „Синята Зона“ на град Ямбол, чрез предварително закупуване на талони от търговската мрежа на града. Талони могат да се закупят от инкасаторите и инспекторите на ОП „Платени зони за паркиране“, както и от офиса на предприятието с адрес гр. Ямбол, улица „Александър Стамболийски“ № 29. Всеки водач на МПС може да закупи неограничен брой талони, които да използва при паркиране в „Синя зона“.
Правилата за паркиране в зоната са изписани на гърба на талона. Началото на паркирането се отбелязва чрез пълното изтриване на скреч покритието в съответното поле за час, минута, ден, месец и година. Наличието на повече от едно изтриване в поле или липсата на изтриване в поле за час, минути, ден, месец и година прави талона невалиден. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила, така че отбелязванията да са ясно и отчетливо видими от вън. С един закупен талон на стойност 1.00 лев, се заплаща 1 час престой в „Синя зона“.
Всички търговци, които желаят да продават талони в търговските си обекти могат да се обадят в офиса на предприятието на тел. 0893 373510. Местата където ще се продават талоните, ще са обозначени със специални рекламни материали.
Освен новата възможност за предварително закупуване на талони, остават в сила и другите варианти за самотаксуване – чрез закупуване на билет от паркинг автомат, таксуване от инкасатор чрез касов бон и самотаксуването чрез SMS на кратък номер 1346 за всички мобилни оператори, като се изписва в съобщение ясно и точно регистрационния номер на автомобила така, както се вижда.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com