09.12.2022

Международна среща по проект

Международна среща по проект „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“ в Община „Тунджа“


На днешната пресконференция в община „Тунджа”, кметът Георги Георгиев сърдечно приветства партньорите на общината по проект „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“,  финансиран по Програма ЕРАЗЪМ +.

В периода 9 – 12 май 2017 година, гости на община „Тунджа“ са представителите на 4 държави – Испания, Румъния, Италия и Турция.

Проектът „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“ има за цел да насърчи културното многообразие и междукултурния диалог, като средство за борба срещу социалното изключване, пред което са изправени младите роми; подобряване на образователното равнище и условията на живот на ромите; активно участие на преподавателския състав в дейности за интеркултурното образование; промяна на нагласите и съзнанието на ромските семейства във връзка с важността на образованието като основен инструмент за постигане на по-добра интеграция.

Водещата организация в него е Регионална администрация в сферата на образованието, науката, културата и спорта – област Валенсия, Испания. Тя представлява образователната структура на регионално ниво, отговаряща за образователните политики, научните изследвания, популяризиране на културното наследство и дейности в сферата на спорта в Регион Валенсия.

Друг партньор по проекта е Училищният Инспекторат от област Алба – Румъния. Той представлява Румънска правителствена служба, която работи на подчинение на Министерството на образованието и следи за качеството на образованието, прилагано в учебните заведения.

В проекта е включена освен община „Тунджа“ и община Сидерно – Италия, представлявайки институционалния орган, който изпълнява местни и европейски политики в сферата на  социалното, икономическото и образователното развитие на общността, с акцент към развитието на младите хора, подобряване на професионално им ниво и осигуряване на възможности за работа.

Партньор по проекта е и областна администрация на област Конак – Република Турция. Тя е една от 30-те области на Измир. Администрацията координира всички дейности в област Конак, с население от 781 363 души. Управлява и  координира всички структури в сферата на образованието, здравеопазването, сигурността, управлението при кризи, околната среда, обществените работи, културата, туризма и т.н.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев пожела на работната група по проекта спорна работа и ползотворно сътрудничество, както и до сега.

Тази международна среща е една от основните  дейности по проекта, като в рамките на дните между 9 и 12 май международните партньори ще вземат участие в няколко събития, организирани от Община „Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com