30.03.2023

Предоставяне на съпътстващи мерки

От тази седмица, по предварително одобрен график, на територията на Община „Тунджа” започва провеждането на беседи по съпътстващи мерки, във връзка с реализиране на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, от специалисти на Български червен кръст – гр. Ямбол, който е бенефициент по операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални  пакети с хранителни продукти”.

Беседите и консултирането ще бъдат групови и индивидуални, и ще обхващат теми, свързани с балансирания режим на хранене; консултиране за управление на семейния бюджет; подготовка за реакция при бедствия; информиране за предоставяни услуги и др.

Консултиране ще получат целевите групи, получили индивидуални пакети хранителни продукти, като: лица и семейства, получили отоплителни помощи; лица и семейства, получили еднократни помощи за ученици, записани в първи клас; лица и семейства, получили помощи за превенция и реинтеграция за отглеждане на дете при близки, роднини и приемни семейства; на майки (осиновителки), получаващи помощи за отглеждане на дете до едногодишна възраст и семейства, пострадали при природни бедствия и аварии.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com