02.02.2023

НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ!

24 май  в Стралджа


С лика на двамата братя Кирил и Методий, с химна „Върви ,народе възродени!“, със знамена и плакати , с  цветя, усмивки и балони започна 24 май в Стралджа, Празникът на българската просвета, култура и на славянската писменост. Към площада с няколко лъча се придвижиха учениците от детските градини „Здравец“ и „Мати Рубенова“, основните училища „Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа, ОУ“Хр.Ботев“ Войника и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница както и най-многобройната колона на ученици и учители от СУ“П.Яворов“. Посрещнати с ръкопляскания от публиката сред която бяха Атанас Киров, кмет на общината, Гроздан Иванов, зам. кмет, Роска Стойкова, секретар, както и  редица ветерани – учители и културни дейци, приветствани от водещите, те заеха местата си. Г-н Киров отправи топло и сърдечно поздравление в което припомни значението на сътвореното от братята Кирил и Методий и неговите следовници, изрази благодарност към  учителите и творците, които работят всеотдайно, упорито и постоянно за духовното обогатяване на нацията. За да продължи с награждаване на изявени педагози и културни дейци.

С Почетен знак- плакет на община Стралджа /златен/, Почетна грамота, Представителна значка и парична награда в размер на 1,5 минимална работна заплата  бяха удостоени: Марга Йорданова Костова, дългогодишен деятел на културата, за постигнати високи резултати и изключителни заслуги в развитието на любителското творчество в общината, Лиляна Стойчева, ст.учител в СУ“П.Яворов“, за активна и дългогодишна педагогическа дейност, за утвърждаване на it образованието в общината и изграждане компютърни умения у учениците от редица випуски.

С Почетен знак – герб на общината, Почетна грамота и Представителна значка  са наградени: Веселина Шикова, ст.учител, повел по пътя на познанието деца от много випуски, възпитани, образовани, мотивирани да покажат себе си и представят училището, Боньо Бонев, ст.учител в ОУ“Хр.Ботев“ Войника, за постигнати високи резултати в учебния процес и активно участие в празници и мероприятия за издигане престижа на училището.

С протоколни подаръчни сувенири на община Стралджа , за постигнати високи резултати в учебния процес и активно участие в прояви за издигане престижа на учебните институции са наградени и:

 • Георги Атанасов, ст.учител по изобразително изкуство в СУ“П.Яворов“
 • Мария Чапкьорова, ст.учител в прогимназиален етап, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, Стралджа
 • Събина Тончева, ст.учител в начален етап в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, Зимница
 • Величка Минарева, ст.учител в прогимназиален етап ОУ“Хр.Ботев“, Войника
 • Катя Стойкова, ст.учител в ДГ“М.Рубенова“, Стралджа
 • Галина Петрова, ст.учител в ДГ“М.Рубенова“, групи – Зимница
 • Пенка Узунова, ст.учител в ДГ“Здравец“, Стралджа
 • Мима Вълкова, ст.учител в ДГ“Здравец“, групи Лозенец

За отличен успех и високи резултати в конкурси и състезания, включени в Националния календар на МОН, които издигат авторитета на СУ“П.Яворов“, Стралджа с протоколни  подаръчни сувенири на общината г-н Киров удостои учениците:

 • Йорданка Станчева, ХІ клас СУ“П.Яворов“
 • Силвия Йорданова, Х клас СУ“П.Яворов“
 • Мая Дичева, Х клас СУ“П.Яворов“

Споделяйки вълнението и радостта от събитието всеки от наградените изрази своята благодарност за оказаното внимание.

По-нататък празникът продължи с концерт, в който малки и големи доказаха с колко любов е подготвяна програмата. Имаше модерен балет и народни танци и песни , рецитали и драматизация на приказки, много настроение поднесоха мажоретните състави, а на финала с композицията „Пролетно настроение“, хореография на Каньо Канев, достойно се изявиха и танцьорите от НЧ“Стралджа 2016“.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com