30.03.2023

Областният щаб за защита при бедствия и аварии на територията на област Ямбол с мерки и действия за пожарна безопасност

На заседание на Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и аварии на  територията на област Ямбол беше направен анализ на действията на ангажираните институции в изминалия пожароопасен сезон, проблемите и мерките за осигуряване пожарна безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на територията на областта в пожароопасния летен период на 2017 година, както и плана за информационен обмен и взаимодействие между институциите при усложнена пожарна обстановка.

Със заповед на областния управител на област Ямбол за заместник-председател на Областния щаб е определен Волен Дичев.

На заседанието всички служби ангажирани със защита на населението докладваха готовността си за участие в усложнена пожарна ситуация. От анализа на “Пожарна безопасност и защита на населението“ за миналата 2016 година става ясно службата е реагирала на 849 произшествия, от тях 107 с материални щети. Модулните формирования на поделения 26 030 и 52 590 са в готовност за реакция при поискване на помощ и тяхно участие в гасене на пожари. Специална роля и засилено участие в процеса на потушаване на пожари, особено в горски територии, имат Държавните горски и ловни стопанства и Югоизточно държавно предприятие. Областният управител изрази увереността си, че и в предстоящия сезон областта разчита на опита и ресурса им в овладяване на сложни пожарни ситуации.

По време на заседанието присъствалите представители на общините представиха и техните ангажименти, и готовност за действие в ситуация на пожари – от информираност на кметовете на населени места за бърза и адекватна реакции, през участие на доброволни гасачески групи, през строг контрол на земеделските производители по места и паленето на стърнища, до поддръжка на гробищни паркове и банкети. В този смисъл председателят на Областния щаб областният управител Димитър Иванов обърна специално внимание на действията и реакциите на кметовете по места, защото те са първоизточника на информация и тези, които могат да вземат превантивни мерки за недопускане на нерегламентирани запалвания на стърнища, паркове и сметища, от където най-често тръгват пожарите.

По време на заседанието Димитър Иванов каза, че не се съмнява, че институциите заедно ще се справят при тежка пожарна обстановка, но целта е да се вземат превантивни мерки за недопускане на тежки произшествия. За добра стикованост и взаимодействие между ангажираните, изпълняване на поставените превантивни задачи и следване на плана за взаимодействие призова областният управител Димитър Иванов в края на  заседанието.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com