26.03.2023

ЕДИННОСТ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ПО-БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ

Със своите 21 Ловно-рибарски дружинки, 800 членове от които 680 ловци и 120 риболовци Сдружението за лов и риболов /СЛР/Стралджа е най-голямата обществена организация. И най-организираната, най-сплотената. Това беше заявено за пореден път на отчетното събрание за 2016г. когато председателя Ганчо Димитров проследи дейността в един богат и подкрепен с факти доклад.

Благодарение на ловците в общината извършената пролетна таксация показва наличие на разнообразен  полезен дивеч. Най-голям е броят на зайците, близо 5000, но в северните райони на общината  той все още е под критичния минимум. Отчита се леко увеличение при сърните , които са  233, а благородния елен не е трайно пребиваващ в района.  Запаса на дивата свиня е бил двойно спрямо допустимия –  193,което се дължи на засиления интерес на ловците да ползват този вид дивеч, от там и нарасналите грижи за него. Яребиците надскачат 6000 бр., поддържат се фазани, кеклици чиито запаси са намалели спрямо предходната година. Засушаването е причина за промените в ловуването, подчерта г-н Димитров отчитайки отстрела на прелетен и водоплаващ дивеч:

Пъдпъдък – 1757 бр.

Гургулица – 278 бр.

Гугутка – 198 бр.

Зеленоглава патица – 279 бр.

Дружинките се отнасят сериозно към дейността по осигуряване на хранителна и защитна база на едрия и дребен дивеч.  Добър резултат е , че през последните години  е осигурен 20 670 кг концентриран фураж, 3 т. груб фураж. През отчетния период Сдружението е разселило 90 бр.фазани, 225 бр.яребици. Отчита се повишена популация на чакал, а отстрела при този вреден дивеч е достигнал 295 бр.

Със съжаление в доклада бе отбелязано, че любителския риболов няма добри постижения. Липсата на подходящи водоеми ограничава възможността, едва след зарибяването на язовира край Леярово положението започва да се променя. Взето е решение членовете – риболовци да упражняват спортен риболов на този язовир.  Риболовът продължава и по реките Мочурица и Мараш , а тази година ръководството планира  състезание за улов на риба  с участието на деца. Все още за Стралджа остава неразработена територията „кинология“ макар че  в общината има  двама собственици на ферми за кучета Кулдсхар и Бретон, както и не малко собственици на добри и качествени ловни кучета. В доклада остана празнина и по отношение на стрелковия спорт. В района липсват състезания, а това лишава местните стрелци от възможност да покажат какво могат.

На финала г-н Димитров подчерта готовността на ръководството да работи за промяна на резултатите към по-добро. В изказванията на ловците пролича готовност да дадат всичко от себе си за разнообразяване на дейността и привличане вниманието на обществеността към дългогодишната и с доказан авторитет организация.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com