30.03.2023

Заслужено отличие

На 23 май 2017 г. в гр. София се състоя официалната церемония по награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017. Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017 е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа. В България тя се реализира от Фондация за леформа в местното самоуправление с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България. В конкурса участваха 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация. Във всяка категория за награждаване бяха номинирани 4 практики, награди получиха две от тях. Авторите на отличените практики ще посетят седалището на Съвета на Европа в Страсбург благодарение на организацията и финансирането на Съвета на Европа.

В първото издание на Програмата за най-добри практики в България бяха избрани три тематични области:
I. Общинска подкрепа за граждански инициативи
II. Нови технологии и решения в управлението
III. Социални иновации и партньорства.

Критериите при оценка на практиките бяха:
Релевантност и въздействие; Публичност и прозрачност; Иновативност; Устойчивост.

 

Община „Тунджа” бе номинирана в тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи” заедно с общините Бяла Слатина, Добрич, районна администрация Слатина, Столична община, а платформата „С Тунджа в сърцето- общинска подкрепа за граждански инициативи” достойно зае първо място.

Платформата „С Тунджа в сърцето“, която стартира през м. март 2015 г., имаше за цел да обедини усилията на местната общност в 44-те населени места и взаимодействието й с Община „Тунджа” за решаване на значими обществени въпроси, чрез реализиране на партньорства  и  позитивен  конструктивен диалог. Да се насърчи и подкрепи участието на местните структури, организации  и представителите на бизнеса в инициативи, осигуряващи осезаема и трайна промяна на средата за живот на населението в населените места. В рамките на платформата бяха реализирани няколко инициативи „Духът на моето село“, „Да помним подвига и почитаме паметта на героите“ и „Заедно с община „Тунджа”, бяха сключени споразумения за подкрепа на 41 обществени инициативи, провокирани от местните общности на нашите села на обща стойност 62 435 лв.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com