03.02.2023

Заседание на Общинския щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи

Лора Величкова

На 30 май 2017 г. се проведе заседание на Общинския щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово, област Ямбол. Присъстваха кметовете и кметските наместници на населените места на общината, представители на: ГПУ-Болярово (Милен Костадинов), РУП-Елхово (Койчо Койчев), Участък ПБЗН (Стоян Петков), Държавно горско стопанство – гр. Елхово (Николай Мишинев), ръководителят на „В и К”- район Болярово (Атанас Дженков), Антон Танев (лесничей в общината), Диана Николова (счетоводител в община Болярово), представители на общинската администрация, земеделски производители.

Заседанието бе открито от председателя на щаба и кмет на общината г-н Христов, който благодари на присъстващите и обяви дневния ред: запознаване с актуални заповеди и документи: заповед относно пожарната безопасност на горите; заповед относно обезопасяване на водните площи; комплексна заповед относно пожарната безопасност.

После г-н Христов даде думата за представяне на заповедите на Лиляна Атанасчева – специалист по “Гражданска защита” и ОМП.

След изслушването на заповедите общинският кмет направи кратък разбор за положението в момента и готовността за летния сезон, като даде думата на гостите да докладват за готовността на институциите, организациите и обектите, които те представляват.

Всеки от тях сподели пред присъстващите на какъв етап е тяхната готовност – като изправност на техника, с какви ресурси разполагат и как биха могли да се включат евентуално при възникване на подобни ситуации. От изказванията стана ясно, че всички институции имат готовност за действия при непредвидени ситуации.

Кметовете и кметските наместници също се присъединиха към обсъждането и планирането на мерките за повишаване на готовността за действие.

Преди да закрие заседанието, Христо Христов апелира за пореден път към добра координация на всички институции, получаване на своевременна информация и бърза организация за действие. Добави, че разчита както и досега на координираните действия на всички институции. И пожела на всички по-безпроблемен летен сезон.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com