02.02.2023

Съдът обяви Инициативния комитет за референдума за незаконен

Ямболският административен съд остави без разглеждане жалбата на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум в община Ямбол против решението на Общински съвет – Ямбол, с което е отказано провеждане на местен референдум. Основният мотив на съда да отхвърли жалбата на комитета е, че само двама от неговите членове са с ямболско жителство- председателя и един от членовете, а според закона инициативен комитет се образува от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване- за гражданите на друга държава членка на ЕС, на територията на изборния район – при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове. В случая предложението за провеждане на местен референдум чрез организиране на подписка е на инициативен комитет от председател и трима членове, от които както бе посочено по горе само двама имат постоянен адрес, респективно избирателни права в Община Ямбол. Не е изпълнено законовото изискване за минимален брой членове на ИК– трима с избирателни права на територията на Община Ямбол, т. е. оспорващият в настоящото производство не е легитимно учреден.
Решението на Административния съд подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com