22.03.2023

Няма изтичане на хлор на територията на град Ямбол

Днес, в 13:25 часа служители от РС„ПБЗН”- Ямбол реагираха незабавно на сигнал, полученчрез автоматизираната известителна инсталация за евентуално изтичане на хлор на територията на фирма, работеща с този газ, находяща се в индустриалната зона на областния град. На място от специалистите са извършени множество замервания, при които не са отчетени стойности за изтичане на хлор. Съставен е протокол за извършените замервания в района предприятието.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com