06.02.2023

От Община Тунджа съобщават

Община „Тунджа” съобщава, че към 31 май 2017 г., в резултат на  подобреното обслужването на данъкоплатците по населените места, въвеждайки използването на автоматизиран софтуер за плащане на местните данъци и Такса битови отпадъци в съответните кметства, както и на работата на органите по приходите от Дирекция „Местни данъци и такси”, е реализирано изпълнение на приходите в размер на  1 063 984 лв. , което се равнява на 50% от планираното.

От ръководството на общината призовават всички, които не са платили до момента задълженията си за местните налози, да се възползват от правото си да ги заплатят, като могат да го направят по следните начини:

– в брой, на касите във всички населени места на общината и в центъра за административно обслужване на общината в гр. Ямбол;

– чрез ПОС-терминално устройство с платежни карти, позиционирано в  центъра за административно обслужване на общината в гр. Ямбол;

– в пощенски клон чрез пощенски запис;

– по банков път.

Във връзка с инициираната през 2016 г. кампания за проверка на коректността на подадените имотни декларации от собствениците на имоти в населените места на общината, община „Тунджа“ съобщава, че през месец юни се подновяват проверките по установяване различия между декларираните обстоятелства и фактическото състояние.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com