03.02.2023

Областният управител допусна спешна мярка на община Ямбол

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане от кмета на община Ямбол за предприемане на спешна за пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград, част от републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.
За посочената линия областен управител веднъж вече е разрешил спешна мярка, с което кметът е сключил договор с ЕТ „Чапъра – Мирослав Мирчев“ за извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград за срок до сключването на нов договор с изпълнител след проведена процедура, но не по-дълъг от настъпването на 06.06.2017 г. С оглед изтичане срока на действие на договора и липсата на технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, кметът на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент въз основа на пряко възлагане. Съгласно Регламента възлагането или удължаването чрез спешна мярка не надвишават две години.
Предвид важния обществен интерес за извършване на превозите и риска от прекъсване на изпълнението на услугата областният управител разрешава кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград със срок на изпълнение от изтичане срокът на договора до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 06.06.2018 г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com