01.04.2023

Бал на учениците от училищата на община „Тунджа”

На 15 юни 2017 г., от 12.30 часа, в комплекс „Екатерина”, с. Веселиново ще се проведе традиционния бал на учениците, завършващи основно образование от училищата на община „Тунджа”- випуск 2016-2017 г.

Организатори са община „Тунджа”, Общинският център за извънкласна и извънучилищна дейност „Тунджа”, Сдружението на директорите на учебните заведения в общината и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Празникът се провежда под патронажа на кмета на общината г-н Георги Георгиев.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com