29.05.2023

Обучение и заетост за младите хора

От началото на месец юни 2017 година се извършва процедура за подбор на лица по одобрена заявка на община „Тунджа“, по схема „Обучение и заетост за младите хора“, Етап II, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата ще бъде осигурена заетост на деветнадесет безработни младежи на възраст до 29 години, които имат завършено основно образование от община “Тунджа”.

Младите хора ще преминат обучение по професия „помощник в строителството“. На успешно преминалите курса на обучение ще бъде осигурена заетост на длъжност „общ работник поддръжка на сгради“ за 6 месеца, на осемчасов работен ден. Те ще започнат работа в 11 населени места на територията на община „Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com