03.02.2023

Двадесет години от учредяването си чества Регионална асоциация на общините „Тракия“

Представители на община Болярово взеха участие в мероприятията по повод годишнината


Лора Величкова

Кметът на община Болярово Христо Христов, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, заместник-кметът на общината Нина Терзиева и част от техния екип взеха участие в мероприятията по повод честването на двадесет години от създаването на Регионална асоциация на общините „Тракия“, проводени в периода 9-10 юни 2017 година. Домакин на това честване бе община Созопол.

Регионална асоциация на общините „Тракия” е учредена през 1997 година като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Днес това е едно от най-големите по територия и население регионални сдружения на общини в България.       Така днес Асоциацията обединява 27 общини, разположени на територията на 7 области: Айтос, Асеновград, Болярово, Братя Даскалови, Брезово, Гълъбово, Елхово, Джебел, Карлово, Карнобат, Кричим, Крумовград, Николаево, Павел баня, Поморие, Първомай, Родопи, Садово, Сливен, Созопол, Средец, Стралджа, Сунгурларе, Твърдица, Тополовград, „Тунджа и Чирпан.

Признание за работа и авторитета й е фактът, че през годините не е спирал процесът на присъединяване на нови членове в Асоциацията. Добър знак за перспективите пред нея е, че семейството на общините-членки се увеличава успоредно с честването на 20-та годишнина от създаването на РАО „Тракия”, тъй като на заседание на Управителния съвет, проведено на 9 юни 2017 г., за пълноправен член на РАО “Тракия” бе приета община „Родопи”.

За създаването и развитието на Асоциацията най-голяма роля имат Американската агенция за международно развитие (USAID)и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС). Чрез дейността си в България те съдействаха за изграждането на по-прозрачни и отговорни институции, по-динамично гражданско общество, по-стабилна икономика и по-голям авторитет на закона.

През 20-те години от основаването си, РАО “Тракия” не е спирала да изпълнява целите, заложени в Устава и да спазва водещите принципите в работата си – равнопоставеност на всички общини, надпартийност, прозрачност, сътрудничество и ефективен диалог.

Добрата координация между общините и отстояването на принципите за законност, демократичност и самостоятелност, помагат на членовете на сдружението да реализират ефективно местно самоуправление.

С гордост от постигнатото през 20-годишната си история, РАО „Тракия“продължава напред, притежавайки знанието и разбирането, че обединяването на общините и създаването на успешни партньорства е път, който ще продължи да следва и в бъдеще!

Това бе обобщено в доклада изпълнителния директор проф. Иван Върляков – „20 години РАО “Тракия”, представен пред присъстващите на Общото събрание на РАО “Тракия”, в читалище „Отец Паисий”в град Созопол. Към присъстващите с приветствие се обърнаха и домакинът на честванията – госпожа Катя Стоянова (заместник-кмет на община Созопол), председателят на Управителния съвет и кмет на община Първомай – Ангел Папазов, ген Кольо Милев (председател на Управителния съвет през мандат 2011-2015 г.), госпожа Гинка Чавдарова (изпълнителен директор на НСОРБ), Огус Текин (кмет на община Хафса, Република Турция).

Подарък за всички присъстващи бе художествено-музикалната програма, подготвена от общината – домакин Созопол. Във фоайето на читалище „Отец Паисий” гостите имаха възможност да разгледат и изложба „Произведено в Тракия”.  В тържествените чествания  взеха участие над 70 представители на: членуващите общините (предимно кметове и председатели на общински съвети), общини – партньори от чужбина, учредители на Асоциацията и председатели на Управителния съвет на РАО „Тракия” от минали мандати, регионални сдружения на общини от България и чужбина, партньорски организации, институции, бизнес.

През втория ден участниците взеха участие в дискусионен форум „Местно самоуправление, регионално и международно сътрудничество“ в конферентната зала на хотел Белвил – Дюни. На него бяха представени опитът и добрите практики на членуващите общини и партньори от чужбина. Своят опит по темата представиха общините Болярово, Първомай и „Тунджа”. Презентация направи и г-н Шафак Баша, генерален директор на ВиК Текирда, Турция.

Презентацията на община Болярово представи заместник-кметът Нина Терзиева. Присъстващите бяха възхитени от работата по проектите, а и в останалите сфери в малката ни крайгранична община и споделиха готовността си за участие в бъдещи общи проекти.

Плакети „20 години РАО „Тракия” и подаръци от турските гости получиха част от гостите, сред които и г-н Христов – кметът на община Болярово. Общината е сред първите, присъединили се след учредяването на РАО „Тракия” и работи успешно в сътрудничество вече двадесет години с останалите партньори, ще продължи и в бъдеще.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com