03.02.2023

Достойни старини за строителите на вчерашна България!

Елена Николова, председател на Пенсионерски клуб – Болярово


Този призив се долавяше в изказванията на делегатите, присъстващи на Четвъртия редовен конгрес на „Съюза на пенсионерите 2004” – България.

Той се състоя на 3 юни  2017 година в град София – в киносалона на БСП (улица „Позитано”). Благодарност изказвам към смета на община та г-н Христо Христов за осигурения превоз до областния център Ямбол, където се присъединих към групата делегати от област Ямбол и заедно потеглихме към столицата.

Присъствала съм и на други конгреси в качеството си на председател, а преди това и просто като член на пенсионерския клуб в Болярово. Но дневният ред беше много наситен сега – от 10.30 до 14.30 ч. бяха изпълнени всички точки, а те не бяха никак малко – 13.

Вълнуващо прозвуча поздравителният адрес от госпожа Корнелия Нинова до всички присъстващи 250 делегати на конгреса при откриването му. Както и приветствията на официалните гости.

Изслушахме няколко отчетни доклада: на Централния съвет, на Централната контролна комисия, на Финансовата комисия, на Мандатната комисия, на Комисията по решенията, както и на Комисията по промени в Устава. Последваха множество изказвания от присъстващи в залата делегати.

В думите на много от тях се долавяше горчивина от незавидното положение, в което са поставени днес възрастните хора в България – вчерашните съвестни и трудолюбиви строители на обичаното отечество, за което те не жалеха сили и младост. А днес на най-бедните от тях държавата подхвърля по 40 лв. коледни или великденски добавки, докато управляващите по високите върхове на властта си гласуват неимоверно голяма 13-та заплата, а и какви ли не още бонуси през годината. „Блестяща” социална политика, нали? Уви, отдавна е така … Докога?!

След кратка обедна почивка се пристъпи към приемане на изменение и допълнение в Устава, както и към избор на нов председател – госпожа Валентина Николова. За член на ЦС на „Съюза на пенсионерите 2004” от област Ямбол представител е Костадин Атанасов. Последва финално тържествено закриване.

На 3 юни  2017 година, в София се проведе редовният  4-ти конгрес на  „Съюз на пенсионерите 2004” – България.

Присъстваха  251  души от записали се  310. Конгресът имаше кворум и неговата  работа започна.

Първо бяха поднесени поздравления и пожелания за ползотворна работа  и за добър и успешен избор на ръководство. Беше прочетен и поздравителен адрес от г-жа Нинова  – единствена от политиците зачела по този начин конгреса на  „СП-2004”.

Водещи на конгреса бяха  Пенка  Симеонова  – председател на Областен съвет град  Сливен и Йордан Казаков  – Областен председател  на „СП 2004”  град Русе.

Преди започване на работа бе почетено с едноминутно мълчание   смъртта на дългогодишния успешен  Председател на ЦС на „СП-2004” г-н Цветан Минков.

Пенка Симеонова изчете дневния ред. Той бе прогласуван.

След това се изчетоха и приеха с гласуване броят и имената на хората от различните комисии – мандатна, по решенията,  по промени в устава, по бюджета,  по преброяването и комисия по предложения за председател и нов ЦС и нова ЦКК.

Даде се думата  на  в.и.д. Председател на „СП 2004” – Валентина Николова да прочете отчетния доклад  за дейността на ЦС  за периода  2014 – 2016 г.

Г-жа Николова поднесе един доста обширен и обстоен доклад обхващащ  дейността на всички дружества в България.

Изчете се и докладът на  ЦКК от който бе видно, познатото лошо финансово състояние на организацията.

След половин часова почивка се премина към изказвания, препоръки и предложения.

Разбира се времето не бе достатъчно, за да обхване всички желаещи за изказвания, но посланията обобщени касаеха искания към всички политици да се подобри състоянието на бедното пенсионерско съсловие :

  1. Да се увеличат пенсиите –  сега сме на последно място на балканите и Европа;
  2. Да се подобри здравеопазването, да бъдат обгрижвани възрастните пациенти с  внимание и разбиране; да се премахне потребителската такса;
  3. Незабавно да бъде внесен за разглеждане  Закона за възрастните хора;

Поднесоха се и пожелания на бъдещето ръководство  за ползотворна работа и  отстояване  на всички толкова  скромни искания за подобряване  състоянието на възрастните хора.

Комисията по предложенията  изчете имената на предложените за нов Централен съвет, нова  ЦКК и нов Председател. Предложено бе  ЦС да се състои от 69 души.  Направиха се  и допълнения.

Гласува се и се избра за Председател на ЦС – г-жа Валентина Николова.

Конгресът бе закрит.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com