28.01.2023

Сигнал за мъртва риба по река Тунджа провери екип на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив провериха сигнал за мъртва риба в р. Тунджа в участъка между селата Крушаре и Глуфишево в местността Кулака. В проверката участваха и служители на Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора и община Сливен.

При обхождане на участъка експертите не установиха оцветяване на водите или източник на замърсяване. Констатирано е наличие на мъртва риба. Взета е водна проба от повърхностни води за лабораторен анализ от Регионална лаборатория – Стара Загора. Резултатите ще бъдат оповестени своевременно.

В РИОСВ – Стара Загора по-рано постъпи информация за мъртва риба от бракониерски риболов в р. Тунджа в участъка между сливенските села Самуилово и Крушаре. Сигналът бе  насочен към компетентната институция – „Рибарство и контрол“ в Сливен, които не са установили наличие на мъртва риба.

Днес отново бе подадена информация за умряла риба в РИОСВ от отдел „Екология“ на община Сливен, но за друг участък от реката, между селата Крушаре и Глуфишево в местност Кулака.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com