03.02.2023

Местните данъци и такси в Ямбол вече могат да се плащат и по електронен път

От днес, 15.06.2017 г., община Ямбол стартира нова електронна услуга – Плащане на задължения за местни данъци и такси през  Интернет.

Услугата е достъпна от сайта на община Ямбол – www.yambol.bg  – меню „УСЛУГИ“ -> „Местни данъци и такси“ -> „ПРОВЕРКА И ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“.

Всеки потребител е необходимо да се идентифицира в сайта, чрез бутона „Вход  Потребител“ чрез въвеждане на ЕГН / ЕИК и КИН (клиентски идентификационен номер).

Системата дава възможност да се проверят текущите задължения и да се направи справка за извършени вече плащания.

За да се извърши електронно плащане на местни данъци и такси, следваща стъпка е да се натисне бутонът ПЛАЩАНИЯ. Всеки клиент има възможност да направи вноски по всичките си задължения или само на избрани в дадения момент. Редът на погасяване е от най-старо към най-ново задължение.

С натискането на бутона Е-ПЛАЩАНЕ, данъчно задълженото лице се прехвърля на уеб страницата на БОРИКА за извършването на плащането, при което следва да се въведат данните от банковата карта. Подробни инструкции за стъпките по електронното плащане на задължения са описани на сайта на община Ямбол и се зареждат след влизане на потребителя в системата.

Новата услуга се въвежда за улеснение на гражданите и повишаване на тяхната информираност като данъчно задължени лица.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com