28.01.2023

Резултати от юнските търгове в Община „Тунджа“ 

 

206 380 лева се очакват да постъпят в община „Тунджа“ след проведените на 22 юни 2017 година публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти и за предоставяне под наем на язовири за срок от 10 години.

Продадени бяха три общински терена – други територии нестопански, в местността „Кору дере“ – село Кабиле.

На публичен търг с явно наддаване беше предоставен под наем  за срок от 10 /десет/ години един язовир в землището на село Кунево-Скалица.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com