25.03.2023

Подготовка за лошо време

Във връзка със заповед на министър-председателя г-н Бойко Борисов и проведено заседание на Националния щаб за защита при бедствия, относно прогнозите за очаквани проливни валежи и наводнения е разпоредено на областните управители да предприемат превантивни мерки по места. В тази връзка в Областна администрация Ямбол е създадена организация за координация между местните власти, Единната спасителна система и областен управител, за вземане на допълнителни превантивни мерки за недопускане или намаляване последиците от наводнения.
При усложнена метеорологична ситуация област Ямбол има готовност за реакции. Към момента обстановката в региона е спокойна. Обявеният за областта предупредителен код е Жълто.
В тази ситуация е необходимо да бъдат прегледани областният и общинските планове за действие при извънредни ситуации. Уточнен е състава на органите за управление и силите за действие. Поискана е информация от общините за наблюдение на критичните места на реките и язовирите на територията на областта. Следи се прогнозата на НИМХ-БАН за количества валежи.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com