28.05.2023

Осем човека си намериха работа в Община Тунджа

От днес, 10 юли, в община “Тунджа”, по схема „Обучения и заетост за младите хора“ Етап II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, започват работа осем безработни до момента младежи на възраст до 29 години. Те са назначени на длъжност „работник озеленяване“.

Младите хора приключиха успешно своето обучение и ще им бъде осигурена заетост за 6 месеца, на осемчасов работен ден в осем села от територията на община „Тунджа“.

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от обучение към заетост за безработните младежи, които получават първи или нов шанс за работа.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com