07.02.2023

Край на проблемите с тока в Стралджа…

Проблемът с ниското напрежение на ел.енергията в района на община Стралджа ще бъде разрешен, декларираха от висшето ръководство на EVN България пред областния управител


Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов проведе станалата вече традиционна информационна среща с ръководството на EVN България. В разговора участие взеха председателят на Управителния съвет на EVN България Робърт Дик, членовете на УС на електроразпределителното дружество опериращо на територията на нашата област Калина Трифонова и Константин Величков, и заместник областните управители Волен Дичев и Христо Колев.

Близо 8 млн. лв. са инвестициите, които EVN ще направи в област Ямбол до края на 2017 година, подчерта г-н Робърт Дик. Като за периода в който действа дружеството, от 2005г. до края на месец май 2017г. инвестициите са в размер на 53,9 млн. лв. и са за 660 км нови електропроводи и 73 нови ТП и ВС. Новото, което предстои да бъде въведено и в Ямбол е изграждане на система за дистанционно отчитане на битови електромери. Това, според г-н Константин Величков, дава вече много добри резултати в други области, като по – нисък технологичен разход, решение при липса на достъп до електромер, в подкрепа на либерализацията, висока разкриваемост при манипулации. Целта на дружеството за периода е развитие на мрежата и  повишаване сигурността на захранване, намаляване на технологичните загуби, и изнасяне меренето на границата на собственост. Заложени са изграждане на 5 нови трафопоста, нови електропроводи. Калина Трифонова запозна ръководството на Областна администрация с течащият процес на либерализация на пазара на електроенергия и стъпките, които дружеството е предприело. Над 74% от потреблението на бизнеса на територията на EVN е на свободния пазар, казаха гостите, като подчертаха че изцяло подкрепят политиката на правителството за либерализация на пазара.

По време на срещата областният управител Димитър Иванов постави проблема със зачестилите случаи и сигнали за ниско напрежение на електрозахранването на територията на община Стралджа. „Има сигнали за населени места, където имаме случай, в които напрежението пада, електроуреди се изключват и това създава проблем за гражданите. За нас е важно този проблем да бъде изяснен и разрешен. Ако става дума за проблем идващ от мощностите на фотоволтаиците да вземете необходимите мерки“, каза областният управител. Проблемът ще бъде разрешен, бе категоричният отговор на висшето ръководство на EVN България. Константин Величков подчерта, че мониторинг на напрежението се прави ежедневно в цялата област и дружеството ще обърне специално внимание на тези сигнали, както и ще направи необходимото за защита на гражданите.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com