30.01.2023

Изготвяне се Общ устройствен план на община Болярово

През месец юли в община Болярово се провеждат интензивни срещи и консултации с кметове и кметски наместници и инвеститори с цел изясняване на намеренията и очакванията за бъдещото развитие на територията.

Екип от специалисти от отдел „Общинска собственост и устройство на територията“, „Общински проекти и обществени поръчки“ в присъствието на кмета и заместник-кмета на община Болярово обсъждат с представителите на местния бизнес идеите и вижданията за бъдещи инвестиции с цел обособяване на подходящи по предназначение територии, за да се създадат най-благоприятни условия за реализиране на инвестиционните намерения.

Очаква се до 20 юли да приключат първоначалните срещи, а в края на месец юли да бъде изготвен предварителния проект на общия устройствен план на община Болярово.

Изготвянето на Общ устройствен план на община Болярово се съфинансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Болярово и се очаква да завърши през 2018 година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com