06.02.2023

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2016 г.

На 1 август 2017 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината  за 2016 г. Поканата за обсъждането е отправена от председателя на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

В публичното обсъждане са поканени да участват жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

Пълният текст на поканата за публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2016 г. е качен на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg , в рубриката „Актуално“.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com