03.02.2023

Дъга за нашите деца

Читалище „Умение 2003” – Ямбол приключ изпълненито на проект „ДЪГА за нашите  деца” с провеждане на заключителна конференция на тема: „Подобряване на взаимодействието между гражданското общество  и институциите за преодоляване на ранното напускане на училище, вследствие на ранното семейно съжителство и раннно раждане ”, която се проведе в гр. Ямбол на  02 август 2017г. от 11,00ч. в залата на БЧК – Ямбол.

В конференцията взеха участие Председетателят на Ямболския районен съд г-жа

Светла Митрушева, директори на училища от община Ямбол, Тунджа и Стралджа, представители на Община „Тунджа”, Областната и общинска дирекции „Социално подпомагане”, педагози, психолози и граждани.

На конференцията бе обобщено направеното по проекта ,  който бе насочен както към първичната превенция на ранната бременност и раждането от деца, така и към интеграцията на родители в детска възраст и реинтеграцията им към образованието. Обобщени бяха предложения за промени в нормативната уредба на страната за по – успешно противодействие на негативните тендинци и бяха представени успешни методики за работа с деца в риск.

Участниците в конференцията видяха 5 – те филма от образователна поредица по действителни случаи и получиха екземпляр от „Наръчник за закрила на детето”, в който са публикувани доклади, анализи, експертни мнения и обещаващи практики за превенция на ранната раждаемост, ранното семейно съжителство и ранното напускане на училище.

Изведени бяха препоръки от и към различни институции за подобряване на координацията между тях за по-ефективна дейност за преодоляване на тези проблеми.

Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

 

 

02.08.2017г.

Гр. Ямбол                              Ръководител на проекта – Пенка Илиева

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com