03.02.2023

Колко са в действителност язовирите в Ямболска област?

Започналата в началото на юли проверка на техническото и експлоатационно състояние на водоемите постави въпроса колко са те в действителност?
По списъци на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в областта трябва да има 419 язовира, но в общините Тунджа и Болярово твърдят, че броят им е с около 40 по – малък.
В община Тунджа, например по данни на Агенцията има 131 язовира, но зам.- кметът на общината Георги Чалъков казва, че:
Ние винаги сме твърдели, че имаме 106 язовира, от които язовири, може би 80 -86 се използват активно по предназначение, всичко останало е водни обекти, които нямат вода, едно време са правени за водопой на животните, те са сухи на практика. Така че ще направим една обобщена картина и ще започнем да ги изкарваме от експлоатация, просто да не ги водим като такива обекти.
Подобна е ситуацията в община Болярово, където разминаването е с над 10 язовира. Според областния управител Димитър Иванов разминаването идва от:
От неактуваните водни обекти! Към момента те нямат актове за собственост, но те са си водни обекти. Знам за желанието, за намерението на общините да изваждат експлоатация, но за да стане това трябва пълно обследване на района, на съпътстващите дерета, на следващите язовири. Да, съгласен съм има обекти, които трябва да се изведат, но трябва да се направи по законосъобразния начин, за да не застрашим живото и здравето на хората.
Ще бъдат ле глобени общините за безстопанственост и как ще докажат, че един язовир по документи не е язовир на практика, ще стане ясно в края на октомври, когато ще приключи проверката.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com