01.02.2023

Набират военно-медицински персонал

До 29.09.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба във Военно медицинска академия

Длъжностите са за лекари, фармацевт,лекар по дентална медицина и медицински сестри

Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием на военнослужещи, както следва:

да висше образование по специалността, за която кандидатстват ;

да са годни за военна служба;

  • да не са осъждани и следствени;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство освен българско;
  • да не са по възрастни от 40 г. или 50 г. за служилите КВС

съгл. Чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ /;

  • да не са уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  • да не са минали повече от 10 г. от уволнението;
  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
  • да са психологично пригодни

За справки и повече информация в Офиса за водене на  военен отчет на община Ямбол  гр. Ямбол ул. Търговска №11 и телефони

66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com