30.01.2023

Двама млади специалисти по Програма „Старт на кариерата“ иска да наеме Областна администрация Ямбол

През месец септември  2017 година стартира новата процедура за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата”, а заетостта ще започне от началото на 2018 г. Относно провеждане на процедурата за набиране на кандидати за работа по Програма „Старт на кариерата” Областна администрация Ямбол направи заявка за две работни места.

В рамките на програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование. Програмата е финансирана със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта. Младежите се наемат за срок от 9 месеца.

Според възможностите за финансиране на Програмата Областните администрация ще могат да наемат до 2 лица, а общинските администрации до 3-ма млади специалисти.

За настоящата програма Областна администрация Ямбол търси да назначи млад специалист  завършил „Право“ за дирекция Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността и специалист с професионално направление Информатика и компютърни науки; Комуникационна и компютърна техника; Електротехника, електроника и автоматика за дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост.

„През годините Програма „Старт на кариерата“ се доказа като успешен модел за професионално стартиране на завършили млади специалисти и натрупване на първи административен опит“, коментира областният управител Димитър Иванов. В Областна администрация Ямбол от стартирането на програмата през 2002 година до сега са назначени и работили 35 млади специалисти. Една част от тях са продължили своето професионално развитие в администрацията, други се реализират успешно в други сектори на администрацията и бизнеса.

 За допълнителна информация: тел. 046/ 68 68 18

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com