06.02.2023

Ямбол обновява детски и учебни заведения по Оперативна програма „Региони в растеж“

Три детски заведения в Ямбол и едно от най-големите училища в града ще бъдат изцяло реновирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“. Дейностите обхващат Детска ясла „Мечо Пух“, детска градина „Свобода“, детска ясла „Слънчево детство“ към Детска градина „Пламъче“ и Средно училище „Св. Климент Охридски“. Подробностите за целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати бяха представени днес на пресконференция в сградата на Община Ямбол от зам.-кмета Красимира Петрова и ръководителя на проекта Мария Паспалджиева.

Ремонтните работи и по четирите обекта предвиждат въвеждането на енергоефективни мерки като полагане на топло и хидроизолация по стените и покривите, нови дограми, цялостна подмяна на електрическата и ВиК-инсталации, обновяване на санитарните помещения и обособяване на такива за хора в неравностойно положение. В детските заведения ще бъде положено ново студоустойчиво подово покритие на стълбища и площадки, изцяло ще бъдат подменени котелните инсталации, ще се монтират соларни панели. Въвеждат се също нови охранителни системи и пожароизвестителни инсталации. В детските ясли „Мечо Пух“ и „Слънчево детство“ изцяло ще бъдат обновени и оборудвани кухненските блокове. За всички детски заведения е заложено и реновиране на дворните пространства, включващо съвременни съоръжения за игра, беседки, нова настилка, също и паркова растителност, подмяна на оградите и др. По проекта са предвидени и редица дейности за осигуряване на достъпна среда, като рампи, парапети, асансьори (в СУ „Кл. Охридски“ и в ДЯ „Слънчево детство“), съобразно спецификата на всяка сграда.

Реалните строителни дейности по трите детски заведения – Детска градина „Свобода“ и яслите „Мечо Пух“ и „Слънчево детство“ ще стартират през септември, обяви зам.-кметът Красимира Петрова. По отношение на СУ „Кл. Охридски“ в момента тече срокът за изготвяне и одобрение на инвестиционния проект, като ремонтните работи ще започнат на по-късен етап. Съгласно договореното с фирмите-изпълнители обновяването на детските заведения трябва да приключи в рамките на 180 дни, работите по училищната сграда са планирани за срок от 200 дни.

Дейностите по проекта са съобразени с необходимостта от осигуряване на нормален учебно-възпитателен процес, като са взети мерки ремонтни работи да не възпрепятстват обучението на децата.

„Реализирането на този проект ще даде добавена стойност към усилията на общината за осигуряване на по-добра и достъпна образователна инфраструктура“, изтъкна зам.-кметът на Ямбол Красимира Петрова. Преди време общината реализира  проект, по който бяха приложени енергоефективни мерки по сградите на други 6 училища и 3 детски градини. Целта е постъпателно да бъдат обновени сградите на всички учебни и детски заведения в града.

Настоящият проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 6 617 380.00 лв., което е 100 процента безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР и националния бюджет, без съфинансиране от страна на община Ямбол. Проектът е част от инвестиционната програма на община Ямбол.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com