28.05.2023

Консултации на БЧК в областта

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Специалисти от ОС на БЧК – Ямбол продължават да провеждат групови и индивидуални консултации в област Ямбол по покана на кметовете на села както следва:

  • с. Недялско и с. Чарда, община Стралджа;
  • с. Козарево, с. Тенево и с. Победа, община Тунджа;
  • с. Пчела, община Елхово.

Консултациите са дейност по Съпътстващи мерки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Представени бяха дейностите по съпътстващи мерки, включващи раздаване на листовки и предоставяне на консултации по следните теми:

  • Мярка 1: Консултиране за балансиран режим на хранене;
  • Мярка 2: Консултиране за управление на семейния бюджет;
  • Мярка 3: Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип;
  • Мярка 4: Информиране за предоставените услуги, финансирани от Европейския социален фонд;
  • Мярка 5: Превенция на социалното изключване на деца;
  • Мярка 6: Подготовка за реакция при бедствия.

Представена беше подробна информация по темата Здравословно хранене – видове храни; пирамида на здравословно хранене; препоръчителни храни при различни социално значими заболявания; двигателна активност и др. По време на консултациите, възрастните хора получиха информация за най-актуалните механизми и схеми, по които действат телефоните измамници с цел превенция.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com