02.02.2023

Работна среща с директори на училища и детски градини

На 5 септември 2017 г., се проведе работна среща с директорите на училищата и детските градини от общината „Тунджа”, в която участваха кметът Георги Георгиев и заместник – кметът Станчо Ставрев.

На срещата беше акцентирано върху готовността на учебните заведения за стартирането на новата учебна 2017/2018 година – състоянието на материалната база, осигуреността на училищата с учебници и учебни помагала, както и върху новите проекти на общината в сферата на образованието.

По време на работната среща беше коментирано участието на общинските детски градини и училища по схема „Училищен плод” през годината.

Подробно беше обсъдена подготовката на три от дейностите по проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“.

Междувременно се отчете и етапа на реализация на проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com