03.02.2023

Да запазим костите си здрави

По традиция ежегодно в страната се провежда информационна и скринингова кампания за запознаване с личните рискови фактори и ранна профилактика на остеопорозата. В рамките на тази кампания със съдействието на община Болярово на 14 септември 2017 г. (четвъртък)  в град Болярово и селата Мамарчево и Воден се проведе информационно събитие под мотото „Да запазим костите си здрави!“. На него посетителите научиха кои са основните рискове за развитие на остеопороза при мъже и жени и какви мерки да следват, за да запазят костите си здрави през всеки етап от живота,  да попълнят тестове за определяне на личния си риск и да научат повече за ролята на храненето и двигателната активност при профилактиката на това заболяване.

По време на събитието на желаещите (срещу заплащане) специалист направи  измервания на костна плътност и телесен състав.

Информационното събитие „Да запазим костите си здрави!“ е част от глобалната инициатива на Международната фондация по остеопороза, която се провежда в над 200 страни в света с цел повишаване на информираността и ограничаване на разпространението на остеопорозни фрактури – една от водещите причини за ранна инвалидизация и смъртност сред възрастното население на планетата.

Преслист: Асоциация „Жени без остеопороза“,

член на Международната фондация по остеопороза

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com